• Home • Petitie • Essay • Foto Kaart • Soop Heringa/Roellstraat • Publicaties • Links • Contact •


Welkom op de Ondiep website.

De wijk Ondiep bestaat honderd jaar en is een van de oudste uitbreidingen van de stad Utrecht. Dit is bij veel mensen onbekend. Onbekend zijn ook de bijzondere geschiedenis en de mooie architectuur. En onbekend maakt onbemind:  Ondiep wordt bedreigd met grootschalige sloop (zo'n 1200 woningen) waaraan juist de mooiste gedeelten ten prooi gaan vallen. Dat is bijzonder jammer, want Ondiep heeft de stad Utrecht, haar bewoners en bezoekers veel te bieden.

De informatievoorziening over de wijk Ondiep is nogal gebrekkig en wordt veelal gekenmerkt door een eenzijdige en negatieve benadering. Deze website is poging om hier iets aan te veranderen. Wij pleiten voor een nieuwe benadering, gericht op het versterken van de bestaande kwaliteiten.

Bij de voorgenomen herstructurering van de wijk  zijn als enige criteria de staat van onderhoud en de te verwachte weerstand onder de bewoners gehanteerd. Van een cultuurhistorische visie op de wijk is geen sprake. Dit leidt onder andere tot het merkwaardige verschijnsel dat goede, authentieke woningen gesloopt moeten worden om plaats te maken voor min of meer exact dezelfde huizen maar dan uitgevoerd in slechte, goedkope materialen.